0542 493 22 29

Robotis Dream

Farklı robotlarda robotik öğrencisine öğrenmeyi öğretme. Robotlarda öğrendiklerini nerelerde uygulayabilecekleri anlatılır.

Robotis Dream

 

ROBOTIS Dream 4 Levelden oluşan temel robotik eğitimi verdiğimiz settir. 

1. Levelde Mekanik ve fizik konuları anlatılır

2. Levelde basit sensörlü robotlar yapılır.

3. Levelde sensörlü robotlar yapılır. Sensörlerele moturu ve işlemciyi programlayarak cihazları kontrol etmeyi öğretiyoruz.

4. Sevelde Uzaktan kumandalı robotları yapılarak yarıştırılır.

12 farklı tasarım ve programlamayla yeni robotlar yapmayı ve ufkunu geliştirmeyi öğretiriz. 

Farklı robotlarda robotik öğrencisine öğrenmeyi öğretme. Robotlarda öğrendiklerini nerelerde uygulayabilecekleri anlatılır.

Robotis Dream Kazanımları

1. Robotiğin İlkelerini Öğrenir: Robotiğin Bilimsel ilkeleri öğrenir ve anlar.

2. Robot Yapar: Bir robot seçip kurar.

3. Problem Çözer: Deney yoluyla sorunları çözme ilkelerini anlar. 

4. Kendi Robotunu Yap: Öğrendiğin robotlardan ilham olarak kendi tasarımını, özel robotunu yapar.

5. Program, Kod Yazar: Öğrenciler robotik işlemcisini programlar, kodlar ve robotun sensörlerini kullanarak iş yaptırmayı öğrenir

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBOTIS DREAM VİDEO